Zorgcombinatie Interzorg is een professionele organisatie voor ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijk werk. De organisatie, werkend in en vanuit Ferwert, omvat vier verschillende diensten: het Woonzorgcentrum, Thuiszorg, Maatschappelijk Werk en het Dienstencentrum, waaronder de Maaltijdservice.

Het verzorgingsgebied van Interzorg beslaat vooral de noordelijke helft van Friesland, hoewel de grens niet altijd duidelijk te trekken is. De ruim 500 medewerkers van Interzorg bieden hulp vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij betrokkenheid en zorg voor de naaste centraal staan.

Zorgcombinatie Interzorg Ferwert
Foswerterstrjitte 71
9172 PS Ferwert

Tel. 0518 - 418333

Postbus 19
9172 ZS Ferwert

E-mail: info@interzorg-ferwert.nl
Website: www.interzorg-ferwert.nl