Hoogland BV is al ruim 120 jaar een betrouwbare partner in de agrarische sector. Van oudsher begonnen in Ferwert en omgeving als graanhandel is het bedrijf in de loop van de tijd uitgegroeid tot een toeleverancier voor de agrarisch ondernemer in heel friesland op het gebied van akkerbouw, veehouderij en loonwerk.

Het bedrijf heeft twee vestigingen: één in Ferwert met kantoor en distributie, in één in Leeuwarden met een op en overslag locatie aan het Harinxma kanaal. waar graan en kunstmest wordt opgeslagen.

Het productenassortiment omvat o.a.:

Diervoeders voor met name melkvee:
- Mengvoer
- Losse producten als soja, raap, vezels etc

Kunstmest
- Enkelvoudige en samengesteld kunstmestsoorten
- Vloeibare meststoffen

Zaaizaden
- Zaden voor akkerbouwgewassen als granen, ui en mais
- Graszaden voor ruwvoederwinning maar ook voor gazons e.d.

Gewasbeschermingsmiddelen
- Onkruidbestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen ter voorkomen en bestrijding van ziektes en plagen (schimmels en insecten)

Granen
- Inname, opslag en levering van voergranen (tarwe en gerst) en brouwgerst

Diversen
Naast onze hoofdproducten, hebben wij tevens een groot aanbod zakgoed voor huis en tuin gebruik en diverse andere producten, als likblokken, stekpalen, bielzen, kuilplastic etc..

Advisering & service
Er vindt praktisch geen levering plaats zonder kundige advisering van ons team rundveespecialisten en teeltspecialisten bestaande uit een team van 8 gemotiveerde personen. U kunt denken aan advisering op het gebied van veevoeding, jongvee-opfok, ruwvoederwinning, bemesting, rassenkeuze, oogstmethode etc etc.
De leveringen van de producten worden voor een groot gedeelte met eigen vrachtauto’s bij de klanten bezorgd. Vlotte en correcte belevering met een marktconforme prijszetting.

 

Hogebeintumerweg 33/B
9172 PH Ferwert

Tel. 0518 - 411400
Fax. 0518 - 412491

Internet: http://www.hooglandbv.nl/