Het bestuur van ondernemersvereniging Klub '72 bestaat uit:

Voorzitter: Hendrik Kingma - Tel. 0518 - 412305
Secretariaat: Gitta Brandsma
Penningmeester: Mark Themmen - Tel. 0518 - 413007
Algemeen adjunct: Wytze Fokke Anema
Winkeliers Werkgroep: Frans Schreiber - Tel. 0518 - 411643


Secretariaat:
Gitta Brandsma
p/a Hoofdstraat 35
9172 MN Ferwert
E-mail: info@klub72.nl